Sebeobrana

Reálná sebeobrana 

Naučíme Vás:

- předvídat konflikt

- zvládnout stres a ovládnout strach

- techniku sebeobrany při fyzickém napadení

- základy psychologie konfliktu

Reálná sebeobrana

- ( RBSD z anglického Reality Based Self Defense) je obecné označení pro sebeobranu zaměřenou na efektivní řešení skutečných konfliktů.

RBSD - Reálná sebeobrana pro ženy, muže, chlapce a dívky od 14 let.

 Cvičíme profesní(bezpečnostní složky) a civilní sebeobranu, techniky beze zbraní tak i se zbraněmi (nůž, tyč, teleskop, tonfa).

Dále cvičíme Dětskou SEBEOBRANU od 6 do 13let.

 Pojetí dětské sebeobrany je převážně zaměřeno na herní principy a získávání základních pohybových předpokladů pro následný rozvoj v dovednostech pro bojová umění, či reálnou sebeobranu. Učíme děti skrze herní principy a modelové situace zafixováním základních reakci na napadení. Také zde děti učíme, jak se úspěšně vyhnout šikaně, která je na základních školách častým tématem. Také ale neděláme z dítěte agresora, ale člověka plně respektujícího své spolužáky a kamarády.

Sebeobrana


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novinky

Sdílejte s námi

 

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!